ต่ออายุใบอนุญาตขับรถจาก 1 ปีเป็น 5 ปี

Driving License (thank @KnightBaron)

Driving License (thank @KnightBaron)

Attribution License by KniBaron

พอดีใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราว (1 ปี) ใกล้จะหมดลงอาทิตย์หน้า แถมวันนี้เจ้านายไม่อยู่ก็เลยลาช่วงเช้าไปต่อใบอนุญาตขับรถจาก 1 ปีเป็น 5 ปี สิ่งที่ต้องเตรียมไปมีแค่ 4 อย่างคือ

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อเอกสารถูกต้อง
  • ใบรับรองแพทย์
  • ใบอนุญาตขับรถใบเดิม

สำหรับคนย่านฝั่งธนฯ ก็มักจะไปที่สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1 (แผนที่) ส่วนใบรับรองแพทย์ก็ไปตรวจเอาที่เทียนทะเลคลีนิคเวชกรรมใช้เวลาตรวจแค่ 5 นาทีก็เสร็จ หลังจากนั้นก็ขึ้นไปสำนักงานฯ ชั้น 2 ช่อง 16 ยื่นเอกสาร รอเรียกชื่อเพื่อเอาบัตรคิว หลังจากนั้นก็ไปถ่ายรูปใหม่พร้อมชำระเงิน 605 บาท ใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกินครึ่งชม.ก็เสร็จแล้ว เร็วมาก ค่าเสียหายทั้งหมด 605 + 70 (ใบรับรองแพทย์)

สำหรับ 1 ปีเป็น 5 ปีไม่ต้องทดสอบอะไรเลยคาดว่าปีที่แล้วทดสอบไปแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีก ถ้าต่อ 5 ปีเป็น 5 ปีต้องทำตามนี้ Howto: ต่อใบขับขี่แบบ 5 ปี

ปล. สามารถต่อก่อนหมดอายุได้ 60 วันนะจ่ะ

Advertisements